معامله فضولی

shahsavari
معامله فضولی

معامله فضولی یعنی اینکه هر گاه شخصی برای  شخص دیگری و یا با مال دیگری، معامله ای را انجام بدهد بدون این که نماینده او یا مأذون ودارای  اجازه از طرف او بوده باشد. این نوع معامله قبل از اینکه از طرف مالک، تنفیذ یا  مورد رد واقع شود، نه باطل است و نه صحیح، بلکه در این حالت عقدی غیرنافذ محسوب می­گردد. در نتیجه هرگاه معامله ای  به مال غیر بدون اینکه اجازه و رضایت مالک مال را به همراه داشته باشد صورت گرفته باشد نافذ نیست. در اصطلاح حقوقی به این چنین چنین معامله‌ای، معامله فضولی گفته می‌شود.

Read more

بررسی عیوب در فسخ نکاح

shahsavari
بررسی عیوب در فسخ نکاح

بررسی عیوب در فسخ نکاح با توجه بر اینکه که مسائل خانوادگی در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد برخی از موضوعات از دیدگاه مردم عادی مخفی مانده است و یا کمتر به آن پرداخته شده است از آن جمله موارد فسخ نکاح و به طور اخص تر آن عیوبی است که موجبات فسخ نکاح را فراهم می آورد در این نوشتار به این موضوع حقوقی می پردازیم.

Read more

قاچاق کالا و ارز

shahsavari
قاچاق کالا و ارز

نظام اقتصاد هرکشور تاثیر مستقیم بر سایر امورو روابط اعم از روابط داخلی دربین مردم و روابط خارجی با سایر کشورها داردو در این بین اعمال و رفتارهایی موجب این می­شود که نظام اقتصادی کشوری دچار رکورد گردد که قانون­گذار بایستی با آن اعمال و رفتار مقابله کند از آن جمله اعمال و رفتارها قاچاق کالا و ارز می­باشد که در دگرگونی یک نظام اقنصادی موثر است. حال با توجه به درجه اهمیتی که این اعمال و رفتار دارد به بررسی مسائل حقوقی آن می پردازیم.

Read more

آثار حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه

shahsavari
آثار حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه

اثار حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه جزو حقوقی به حساب می­آید که از عرف بیرون آمده و پس از مدتی در مجلس به صورت یک مقررات و ضوابط مدون مورد توجه و به تصویب رسیده است. هر دو این اصطلاحات دارای قوانین مرتبطی هستند که مسیر پر فراز و نشیبی را برای اینکه به ظهور برسند طی کرده­اند. دراین مسیر و برای بهتر شناختن این دو مفهوم بایستی  ماهیت هر کدام را بشناسیم.

حق سرقفلی و  حق کسب و پیشه با هم قرین می­باشند و این قرابت موجب شده است که در ظاهر این دو عنوان مفهومی واحد را در اذهان متبادر نماید. ل در اینجا ب ابتدا به بررسی و مقایسه این دو عنوان می­پردازیم

Read more

بررسی طلاق خلع

shahsavari
بررسی طلاق خلع

در این مقاله به بررسی طلاق خلع می پردازیم گاهی شرایطی در زندگی پیش می آید که زن ها از ادامه زندگی زناشویی ناراضی هستند، و ممکن است برای رهایی از آن  زندگی حاضر ‌شوند اموالی را به زوج بدهند تا بتوانند طلاق بگیرند و مرد هم این پیشنهاد را قبول می کند و بر این اساس همسر خود را طلاق میدهد. درفقه و حقوق به این مال فدیه می گویند .

Read more

دعوای خلع ید و متفرعات آن

shahsavari

دعوای خلع ید و متفرعات آن دارای اسامی متعددی از نظر حقوقدانان می­باشد برخی آن را به دعوای مالکیت تعبیر کرده و به گفته دکتر کاتوزیان که به دعوای غصب تعبیر نموده است اشاره کرد؛ قانونگذار تعریفی را از این عنوان ارائه نداده است ولی از نظر اکثر نویسندگان حقوقی دعوای مالکیت در مقابل دعوای تصرف عدوانی بکار برده می­شود در نتیجه دعوای مالکیت به نظر می­رسد مناسب­تر باشد.

Read more

غصب و شرایط حقوقی آن

shahsavari
غصب و شرایط حقوقی آن

هرگاه کسی بدون رضایت مالک یک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورده و یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب خواهد شد. به طور کلی در لغت غصب به معنی گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان کرده است غصب «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» می­باشد.

Read more

ترتیب رسیدگی پرونده های مالیاتی

shahsavari
ترتیب رسیدگی پرونده های مالیاتی

ترتیب رسیدگی پرونده های مالیاتی در هيئت‌های حل اختلاف صورت حضوری برگزار می­شود و مؤدي يا نماينده او و همچنین نيز نماينده اداره امورمالياتي  در جلسه رسيدگي حاضر خواهند شد. وقت جلسه قبلا به آنان ابلاغ شده و تاريخ ابلاغ و روز جلسه  نیز نبايد كمتر از ده روز بوده باشد. نکته مهم این است که عدم حضور آنان باعث نخواهد شد که جلسه رسیدگی برگزار نشود.

Read more

مراجع رسیدگی در امور مالیاتی

shahsavari
مراجع رسیدگی در امور مالیاتی

از نشانه‌های حاكمیتی دولت  که دارای اهمیت هم می­باشد  اعمال امور مالیاتی است قانون در اختیار دستگاه مالیاتی قدرتی را قرار داده است که او را  دارای اختیارات گسترده و منحصر به فردی می­کند كه با توسل به این وسایل و ابزار قانونی هم بتوانند مالیات­ها را وصول کرده و هم رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی رعایت شود

Read more

رابطه امانی

shahsavari
رابطه امانی

انواع رابطه امانی

در ابتدا رابطه امانی را به دو قسمت تقسیم می­کنیم:

  1. رابطه امانی قانونی: این نوع از رابطه امانی در قانون پیش­بینی شده است و از آن­جمله: رابطه ولایت قهری، رابطه قیمومت را می توان اشاره کرد.
  2. رابطه امانی قراردادی: این نوع از رابطه که ناشی از یک عمل حقوقی و قراردادی می­باشد به واسطه اینکه توسط اشخاص ایجاد می شود دارای اهمیت است، از آن­جمله: رابطه اجاره، رابطه ودیعه.

Read more